cardigan welsh corgis

Becorginal AMERICAN DREAM

Bisou & Dasher Litter A - girl

Dream mieszka z rodziną we Francji i jest prezentowana na wystawach psów

Aurelie , Emmanuel Spinnewyn

Becorginal AMERICAN ROCK STAR

Bisou & Dasher  litter A - boy

ur 29-12-2021

mieszka w hodowli Wonderland Cardigan Corgis

Cindy Forbes  / USA


 


 

NASZE PSY W INNYCH HODOWLACH

BECORGINAL Cardigan Welsh Corgis 

WZORZEC RASY Welsh corgi Cardigan